Grundläggande uppgifter om företag
Namn/NoName Namn/NoName Företagsnamn/NoName Företagsnamn/NoName NoName/Namn på företag NoName/Namn på företag NoName Benämns med Benämns med Namn på företag NoName/Hemvistkommun NoName/Hemvistkommun Administrativ hemvist/NoName Administrativ hemvist/NoName Säte/NoName Säte/NoName NoName Administrativ hemvist Namn Verklig huvudman/Typ av roll Verklig huvudman/Typ av roll Verklig huvudman Enskild näringsidkare som registrerat företagsnamn hos Bolagsverket/NoName Enskild näringsidkare som registrerat företagsnamn hos Bolagsverket/NoName SFS 1974:157 3-4 §§ SFS 2018:1653 Registrerat företagsnamn hos Bolagsverket för enskild näringsidkare Momsregistrerad hos Skatteverket/NoName Momsregistrerad hos Skatteverket/NoName Utgör andel av Utgör andel av Aktiekapital Kan ha Kan ha Aktier Tecknas med Tecknas med Firmateckning innehar innehar Typ av rol/Roll Typ av rol/Roll Ombud/Typ av rol Ombud/Typ av rol Funktionär/Typ av rol Funktionär/Typ av rol Typ av roll Roll Ombud Funktionär Avser Avser Förvaltar Förvaltar Äger Äger Fastighet Registrerat hos organisationsnummertilldelande myndighet/NoName Registrerat hos organisationsnummertilldelande myndighet/NoName SFS 1973:1150 SFS 1980:1102 2 § SFS 1974:157 3-4 §§ SFS 1991:614 9 kap 5-6 §§ SFS 1987:667 2 kap 2 § SFS 2005:551 28 kap SFS 2018:1653 Registrerat hos organisationsnummertilldelande myndighet Delas in i Delas in i MIS 2014 EU-förordning Institutionell sektor Kan ha Kan ha SFS 1986:441 SFS 1986:436 Näringsförbud Delas in i Delas in i Hör till Hör till Företagsform Företräder Företräder Rapport Arbetsgrupp GU 2013 Mina meddelanden/NoName Mina meddelanden/NoName Postadress/NoName Postadress/NoName Belägenhetsadress/NoName Belägenhetsadress/NoName Elektronisk adress/NoName Elektronisk adress/NoName Telefonnummer/NoName Telefonnummer/NoName NoName/Kontaktväg NoName/Kontaktväg NoName Tar hänsyn till Tar hänsyn till Kan vara samma som Kan vara samma som Har i vissa fall Har i vissa fall Förordning 2003:770 5 § - om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte Mina meddelanden SFS 1991:481 7 § SFS 2001:551 8 kap 43 § Särskild adresskälla Kommunikationspreferens Svensk standard SS 61 34 01:2009 Postadress Svensk standard SS 63 70 03 Belägenhetsadress Interinstitutionella publikationshandboken Elektronisk adress Telefonnummer Bedriver verksamhet Bedriver verksamhet Konkurs/NoName Konkurs/NoName Är av Är av Definieras genom Definieras genom Kontaktas via Kontaktas via Kontaktas via Kontaktas via Arbetsgivarregistrerad/NoName Arbetsgivarregistrerad/NoName Godkänd för F-skatt/NoName Godkänd för F-skatt/NoName NoName/Registrering som företag NoName/Registrering som företag NoName NoName/Förändring NoName/Förändring Delning/NoName Delning/NoName Fusion/NoName Fusion/NoName Företagsrekonstruktion/NoName Företagsrekonstruktion/NoName Likvidation/NoName Likvidation/NoName NoName Identifieras av Identifieras av Verkar inom Verkar inom Kan vara Kan vara Är en form av Är en form av NoName/Person NoName/Person Juridisk person/NoName Juridisk person/NoName Fysisk person/NoName Fysisk person/NoName NoName Kan vara Kan vara Övrig association Kan vara i Kan vara i Har Har Verkar inom Verkar inom Kan vara Kan vara SFS 2005:551 24 kap SFS 2004:297 10 kap 26-30 §§ Delning SFS 1987:667 12 kap 21 § SFS 2005:551 23 kap SFS 2004:297 10 kap 18-25 b §§ SFS 1987:667 12 kap Fusion SFS 1996:764 1 kap 1 § Företagsrekonstruktion SFS 2005:551 25 kap SFS 1980:1102 4 kap 7-9 §§ SFS 1980:1102 2 kap 24-45 §§ SFS 1987:667 11 kap SFS 2004:297 10 kap 31-34 §§ Likvidation Huvudarbetsställe EU-förordning Celexnr 31993R0696 SFS 1984:692 SFS 1984:533 EU-förordning Celexnr 32008R0177 Arbetsställe SFS 1942:740 10 kap 1 § SFS 1987:667 7 kap SFS 2005:551 3 kap 1 § Säte SFS 2005:551 3 kap 1 § SFS 1974:157 4 kap - handelsregisterlagen SFS 1987:667 2 kap 2 § SFS 1942:740 10 kap 1 § Hemvistkommun MIS 2007:2. SNI 2007. EU-förordning Celexnr 32008R0177 EU-förordning OJ:L:2006:393:0001:0039 Näringsgren SFS 1974:174 SFS 2018:1653 Företagsnamn Registrering som företag SFS 1994:200 SFS 2011:1244, 7 kap 1 § Momsregistrerad hos Skatteverket SFS 2011:1244, 7 kap 1 § Arbetsgivarregistrerad hos Skatteverket SFS 2011:1244 9 kap Godkänd för F-skatt hos Skatteverket Avvecklingsförfarande SKV 709 Juridisk form Är en Är en SFS 2011:1244 3 kap 14§ - skatteförfarandelag SFS 1974:157 4 kap - handelsregisterlagen SFS 1999:1229 13 kap 1§ - Inkomstskattelagen Enskild näringsidkare Har Har SFS 1982:670 Namn på fysisk person SFS 1991:481 SFS 1974:174 Identitetsbeteckning för person Företag Kan vara i Kan vara i SFS 1987:672 1 kap 1 § Konkurs Kontaktväg SFS 2005:551 2 kap 25 § SFS 1974:174 Juridisk person Fysisk person Person
Begreppsmodell företag

Till höger finns en begreppsmodell som visar hur grundläggande begrepp om företag förhåller sig till varandra för de registerhållande myndigheterna Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket och Statistiska centralbyrån. Begreppsmodellen är framtagen för att öka kunskapen om grundläggande uppgifter om företag, i syfte att göra det lättare för myndigheter att hämta uppgifter från en annan myndighet istället för att begära uppgifterna från företag, dvs. återanvända uppgifter.

En gemensam arbetsgrupp mellan myndigheterna, Arbetsgruppen för grundläggande uppgifter, har tagit fram modellen och dess beskrivningar. Modellen och dess beskrivningar är under utveckling, vilket innebär att dessa modeller kan komma att ändras.

Förutom denna totala begreppsmodell som visar alla begrepp finns flera vyer under menyvalet Information som visar detaljer i modellen för att underlätta läsning och visning.

Begreppet företag är centralt. Företag är i modellen en juridisk person eller enskild näringsidkare eller övrig association som är registrerad som företag genom minst en av följande registreringar:
- Godkänd för F-skatt hos Skatteverket
- Arbetsgivarregistrerad hos Skatteverket
- Momsregistrerad hos Skatteverket
- Registrerat hos organisationsnummertilldelande myndighet
- Registrerat företagsnamn hos Bolagsverket för enskild näringsidkare

Företag kan ha ett eller flera företagsnamn, verkar inom en eller flera näringsgren/ar, har en hemvistkommun, har ett eller flera arbetsställe/n och kan vara i avvecklingsförfarande (såsom fusion, likvidation). Det innebär exempelvis att ett aktiebolag alltid är att betrakta som företag eftersom det alltid är ett registrerat företag hos Bolagsverket. Ett trossamfund däremot är en juridisk person, men betraktas enbart som företag när de har någon av dessa fem registreringar.

Begreppet företag har en vid definition i modellen men myndigheterna kan behöva avgränsa eller ändra definitionen för sina verksamheter. Med en vid definition vill vi öka möjligheterna till återanvändning av uppgifter istället för att avgränsa den med en smal definition. Modellen visar normalfallet som är ett verksamt företag.

Hos SCB finns termen "icke-företag" som innebär att vissa kan ha arbetsgivarregistrering men ändå inte är att betrakta som företag. Dessa är:
· Utländska ambassader i Sverige
· Personer som har en god man och därför blivit registrerad som arbetsgivare
· Handikappad med anställda personliga assistenter
· Fysisk person som anställer någon för arbete i egna hemmet

Hos Skatteverket finns tilläggsregistreringen "”momsregistrerade utan att bedriva näringsverksamhet" för de som endast t ex är mikroproducenter av el eller bedriver momspliktig hobbyverksamhet.
Dessa är inte heller att betrakta som företag.

Om du har synpunkter eller frågor ställ dessa till
fmul@bolagsverket.se.

Publicerad: 2021-07-12 11:39
Repository: Esam_prod
Revision: 3
Status: Under utveckling
Senast ändrad: 2021-02-16 13:07
Senast ändrad av: Peter Israelsson

Länk till denna sida: /ConceptModel/288841c9-624f-47bb-a007-9dbd21f2675b.html?title=Begreppsmodell företag&url=../ConceptModel/288841c9-624f-47bb-a007-9dbd21f2675b.html&width=200&height=200