Grundläggande uppgifter om företag

Uppgiftsdefinition Källa Livscykelstatus Information Direkt/indirekt
UD0001 Namn på företag Se uppgiftsdefinition
Production
namn på företag namn
Se uppgiftsdefinition
UD0002 Juridisk form Statistiska centralbyrån
Production
juridisk person juridisk form
Indirekt återanvändning
UD0003 Postadress till företaget Se uppgiftsdefinition
Production
postadress c/o-adress
postadress utdelningsadress 1
postadress utdelningsadress 2
postadress postnummer
postadress postort
postadress land

Se uppgiftsdefinition
UD0004 E-postadress till företaget Bolagsverket
Production
e-postadress adress
Direkt återanvändning
Indirekt återanvändning

UD0006 Telefonnummer till företaget Statistiska centralbyrån
Production
telefonnummer telefonnr
Indirekt återanvändning
UD0009 Postadress till företagets arbetsställen Statistiska centralbyrån
Production
postadress c/o-adress
postadress land
postadress postnummer
postadress postort
postadress utdelningsadress 1
postadress utdelningsadress 2
arbetsställe CfarNr

Indirekt återanvändning
UD0010 Belägenhetsadress till företagets arbetsställen Statistiska centralbyrån
Production
belägenhetsadress adressområde
belägenhetsadress adressplats
belägenhetsadress kommunkod
belägenhetsadress kommunnamn
belägenhetsadress länskod
belägenhetsadress länsnamn
belägenhetsadress postnummer
belägenhetsadress postort
arbetsställe CfarNr

Indirekt återanvändning
UD0011 Hemvistkommun Se uppgiftsdefinition
Production
företag hemvistkommun
Se uppgiftsdefinition
UD0012 Län för hemvistkommun Se uppgiftsdefinition
Production
företag hemvistkommun
Se uppgiftsdefinition
UD0014 Räkenskapsår Bolagsverket
Production
företag räkenskapsår
Direkt återanvändning
Indirekt återanvändning

UD0020 Enskild näringsidkares fullständiga namn Skatteverket
Production
namn
Indirekt återanvändning
UD0023 Enskild näringsidkares folkbokföringsadress Skatteverket
Production
postadress c/o-adress
postadress land
postadress postnummer
postadress postort
postadress utdelningsadress 1
postadress utdelningsadress 2

Indirekt återanvändning
UD0024 SNI-koder företag Skatteverket
Production
näringsgren företag SNI-kod
Indirekt återanvändning
UD0025 Företagsform Bolagsverket
Production
företag företagsform
Indirekt återanvändning
Direkt återanvändning

UD0026 Datum för företagets registrering Bolagsverket
Production
registrerat företag registreringsdatum
Direkt återanvändning
Indirekt återanvändning

UD0027 Företagets status Bolagsverket
Production
avveckling avförd anledning
delning överlåtande pågår
delning övertagande pågår
företagsrekonstruktion inledd
företagsrekonstruktion upphävd
företagsrekonstruktion upphörd
fusion inledd
fusion pågår
konkurs avslutad
konkurs avslutad överskott
konkurs inledd
konkurs upphävd av rätt
likvidation avslutad
likvidation beslutad
likvidation fortsätter
likvidation upphävd
likvidation upphör
upplöst genom delning
upplöst genom fusion

Direkt återanvändning
Indirekt återanvändning

UD0028 Näringslivsregistrering Bolagsverket
Production
registrerat företag avregistreringsdatum
Indirekt återanvändning
Direkt återanvändning

UD0029 F-skatt skatteform Skatteverket
Production
f-skatt skatteform
Indirekt återanvändning
UD0031 Momsregistrering Skatteverket
Production
moms momsregistrerad
Indirekt återanvändning
UD0033 Arbetsgivarregistrering Skatteverket
Production
arbetsgivarreg arbetsgivarregistrerad
Indirekt återanvändning
UD0034 CFAR-nummer Statistiska centralbyrån
Production
arbetsställe CfarNr
Indirekt återanvändning
UD0039 SNI-koder för företagets arbetsställen Statistiska centralbyrån
Production
arbetsställe CfarNr
näringsgren arbetsställe SNI-kod

Indirekt återanvändning
UD0040 Belägenhetsadress till företaget Statistiska centralbyrån
Production
belägenhetsadress adressområde
belägenhetsadress adressplats
belägenhetsadress kommunkod
belägenhetsadress kommunnamn
belägenhetsadress länskod
belägenhetsadress länsnamn
belägenhetsadress postnummer
belägenhetsadress postort

Indirekt återanvändning
UD0042 Antal arbetsställen Statistiska centralbyrån
Production
  Indirekt återanvändning
UD0043 Benämning på företagets arbetsställen Statistiska centralbyrån
Production
arbetsställe CfarNr
arbetsställe benämning

Indirekt återanvändning
UD0044 Markering för huvudarbetsställe Statistiska centralbyrån
Production
arbetsställe CfarNr
arbetsställe typ

Indirekt återanvändning
UD0045 Firmateckning Bolagsverket
Production
firmateckning beskrivning
Direkt återanvändning
Indirekt återanvändning

UD0046 Verksamhetsbeskrivning för företaget Bolagsverket
Production
företag verksamhetsbeskrivning
Direkt återanvändning
Indirekt återanvändning

UD0047 Samlade funktionärer Bolagsverket
Production
funktionär typ
id-beteckning
namn
postadress postort
namn på företag namn

Direkt återanvändning
Indirekt återanvändning

UD0048 Aktiekapital/aktier Bolagsverket
Production
aktier aktiekapital
aktier aktiekapital redovisningsvaluta
aktier antal
aktieslag antal
aktieslag beteckning
aktieslag röstvärde

Direkt återanvändning
Indirekt återanvändning

UD0049 Telefonnummer till företagets arbetsställen Statistiska centralbyrån
Production
telefonnummer telefonnr
arbetsställe CfarNr

Indirekt återanvändning
UD0050 – Beräknad årsomsättning storleksklass Statistiska centralbyrån
I produktion
företag årsomsättning storleksklass kod
företag årsomsättning storleksklass beskrivning
företag omsättningsår
företag årsomsättning storleksklass

Indirekt återanvändning
UD0051 – Antal anställda storleksklass företag Statistiska centralbyrån
I produktion
företag antal anställda storleksklass kod
företag antal anställda storleksklass beskrivning
företag antal anställda storleksklass

Indirekt återanvändning
UD0052 – Antal anställda storleksklass arbetsställen Statistiska centralbyrån
I produktion
arbetsställe CfarNr
arbetsställe antal anställda storleksklass
arbetsställe antal anställda storleksklass kod
arbetsställe antal anställda storleksklass beskrivning

Indirekt återanvändning
För varje grundläggande uppgift finns en uppgiftsdefinition som definierar metadata såsom uppgiftsidentitet, namn, typ och gränsvärden/värdeförråd, samt bästa källa. SSBTGU utgår från uppgiftsdefinitionerna för att begära respektive efterfrågad grundläggande uppgift från bästa källa och sammansätta svaren från alla källor i ett svar till datakonsumentens e-tjänst.

Publicerad: 2021-07-12 11:40
Repository: Esam_prod
Revision: 0
Status: Under utveckling
Senast ändrad: 2017-08-11 10:20
Senast ändrad av: Mattias Ekhem

Länk till denna sida: /ConceptModel/288841c9-624f-47bb-a007-9dbd21f2675b.html?title=Uppgiftsdefinitioner&url=../HTMLDocument/df494ff5-33db-4508-b4b8-73df079f688c.html&width=200&height=200