Grundläggande uppgifter om företag
Denna informationsutbytesmodell visar vilka informationsmängder - attribut - som den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) kan förmedla.
Modellen utgår från informationsutbytesmodell företag 1.1 och visar innehållet i version 2.1.0 av SSBTGU.

Publicerad: 2021-07-12 11:40
Repository: Esam_prod
Revision: 0
Status: Under utveckling
Senast ändrad: 2018-09-20 16:28
Senast ändrad av: Mattias Ekhem

Länk till denna sida: /ConceptModel/288841c9-624f-47bb-a007-9dbd21f2675b.html?title=Informationsutbytesmodell SSBTGU 2.1.0&url=../DataModelDiagram/5d2b044b-dcdf-4a99-b573-50aa49aacca0.html&width=200&height=200